U gebruikt een heel gedateerde browser. Deze software is niet meer veilig. Gelieve up te graden naar een meer recentere browser.

Filosofie

DAC Malpertuus wil garant staan voor een optimale verzorging van uw huisdier.

Dit wil zeggen dat wij de best kwalitatieve zorg willen besteden aan uw ziek huisdier zodat de beste kansen geboden worden op volledig herstel. Hiervoor wordt er continu geïnvesteerd in nieuwe technologie en kennis.

Dit houdt in dat al onze medewerkers zich engageren in permanente bijscholing om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe wetenschap omtrent diergeneeskunde. In de mate van het mogelijke proberen wij in Malpertuus dierenartsen te vormen met extra kennis of specialisatie in elk deelgebied.

Hierbij willen we echter zeker de basiszorg niet vergeten die onontbeerlijk is als fundament van DAC Malpertuus.

De combinatie van eerste lijnszorgen naast gespecialiseerde tweede/derde lijns zorgen moet van DAC Malpertuus een ankerpunt maken voor diergeneeskundige zorg in de regio Gent.

WIj proberen ook via gerichte bijscholingen onze verwijzende collega's te betrekken in deze vernieuwingen zodat zij ook kunnen gebruik maken van onze nieuwe mogelijkheden.

Malpertuus wordt dan ook regelmatig gesolliciteerd voor het geven van voordracht avonden voor dierenartsen en dierenarts assistenten. Praktische bijscholingen worden regelmatig in de lokalen van Malpertuus geörganiseerd voor collega's of assistenten.